EN

Kalite

​Vitamin K3 ve Sodyum Metabisülfit pazarının küresel bir oyuncusu olarak, tüm çalışmalarında uluslararası standartları esas alan OXYVIT, kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uluslararası yönetim sistemlerine uygun olarak sertifikalandırılmıştır.

COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası
FAMI-QS Sertifikası Ve Politikası
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ve Politikası
Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Ve Politikası
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Ve Politikası
Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Ve Politikası
Kosher Sertifikası
Bilgi Güvenliği Yönetimi Belgesi Ve Politikası
Helal Sertifikası